//Acupunctuur: bewezen effectief bij pijn.

Acupunctuur: bewezen effectief bij pijn.

Pijn is een naar gevoel dat de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren sterk kan beïnvloeden[1]. In Nederland heeft een op de vijf mensen dagelijks pijn[2]. Chronische pijn vormt een aanzienlijke last voor zowel het individu als de samenleving als geheel. Hoge maatschappelijke kosten door ziekteverzuim zijn immers niet enkel het probleem van die zieke collega of zijn leidinggevende.Langdurig ziekteverzuim door pijnklachten kan grotendeels voorkomen worden door acupunctuur. Recent verschenen wetenschappelijke onderzoeken tonen dit aan.

  • Minstens zes acupunctuurbehandelingen zijn nodig om hoofdpijn te verminderen en frequenties van migraine aanvallen te verlagen
  • Op lange termijn verbetert acupunctuur zowel nekpijn als de functionele beperking als gevolg van de pijn.
  • Acupunctuur vermindert lage rugpijn, geeft functionele verbetering en zorgt ervoor dat minder medicatie nodig is.
  • Acupunctuur vermindert pijn aan het bewegingsapparaat.
  • De ‘totaalaanpak’ van acupunctuur zorgt ervoor dat ook factoren als vermoeidheid, stress en depressie, welke vaak voorkomen bij chronische pijn, verminderen.

Effectiviteit van acupunctuur

Een wetenschappelijk onderzoeksrapport van het Amerikaanse instituut voor gezondheidsonderzoek en kwaliteit (AHRQ) bevestigt dat acupunctuur tot de beste behandelmethoden voor lage rugpijn behoort[3]. In het onderzoek wordt acupunctuur vergeleken met maar liefst dertig andere therapieën. Als het gaat om pijnvermindering en functionele verbetering, blijkt acupunctuur effectiever dan of even effectief te zijn als de standaard voorgeschreven medicatie voor lage rugpijn (zoals NSAIDs, spierontspanners en pijnstillers). Bovendien komen bij deze medicijnen vaak hogere risico’s en bijwerkingen kijken.
Daarnaast blijkt uit verschillende systematische reviews (afkomstig uit de Cochrane Library uit 2016) dat acupunctuur ook heel effectief is bij spanningshoofdpijn[4] en migraine[5]. Er zijn ten minste zes acupunctuurbehandelingen nodig om de hoofdpijn te verminderen en de frequentie van migraineaanvallen te verlagen.
Een nieuwe Schotse studie toont aan dat acupunctuur ook werkzaam is bij chronische nekpijn. In deze studie worden acupunctuur en ‘Alexandertechniek-lessen’, vergeleken met de standaard zorgverlening. Na twaalf maanden blijken de acupunctuurbehandelingen en Alexandertechnieken de pijn en functionele beperkingen die zijn ontstaan door de pijn significant te hebben verminderd. Het effect op langere termijn wordt in deze studie deels verklaard door de vergrote zelfredzaamheid van de patiënt, welke ontstaan is na de behandelingen[6].
Tot slot blijkt uit een recente meta-analyse, waarbij acupunctuur vergeleken wordt met ‘sham’-acupunctuur, dat acupunctuur effectief is als het gaat om het verminderen van nekpijn, schouderpijn, chronische lage rugpijn, myofasciale pijn en osteoartritis[7].

Totaalaanpak

Acupunctuur omvat een holistische ‘totaalaanpak’. Tijdens een acupunctuurbehandeling wordt niet alleen aandacht besteed aan de pijn zelf, maar ook aan de aspecten
die de pijn kunnen beïnvloeden, zoals vermoeidheid, depressie en stress. Deze totaalaanpak versterkt het lange-termijn-effect van acupunctuur en dit verkleint de kans op terugkeer van de pijnklachten[8][9][10]. Een andere studie laat zien dat patiënten met een gecombineerde diagnose van depressie en pijn, de meeste verbetering rapporteren na acupunctuurbehandelingen. Meer dan wanneer alleen counseling of een conventionele behandeling werd toegepast[11].
Het is bekend dat chronische pijnpatiënten verschillen in de manier waarop ze omgaan met hun pijnklachten. Deze zogenaamde coping-stijlen hebben invloed op hun pijnbeleving[12]. De acupuncturist helpt de patiënt, vanuit de holistische totaalaanpak, zijn eigen klachten en ziektebeeld beter te begrijpen. De patiënt krijgt zelfmanagementtechnieken (denk aan tips voor oefeningen en massage) en leefstijladviezen aangereikt.

Pijn? Acupunctuur!

Er zijn vandaag de dag veel studies die, vanuit tal van invalshoeken, laten zien dat acupunctuur een effectieve methode is voor de behandeling van pijn. Denk eens aan acupunctuur, met zijn patiëntgerichte en holistische totaalaanpak, als route om (chronische) pijn te bestrijden.

[1] Bekkering, G.E., Bala, M.M., Reid, K., Kellen, E., Harker, J., Riemsma,R., … Kleijnen J. (2011). Epidemiology of chronic pain and its treatment in The Netherlands. Netherlands Journal of Medicine, 69, 141-53.

[2] Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R., & Gallacher, D. (2006). Survey of chronic pain in Europe:Prevalence, impact on daily life and treatment. European Journal of Pain, 10, 287-333.

[3] Chou R, Deyo R, Friedly J, Skelly A, Hashimoto R, Weimer M, Fu R, Dana T, Kraegel P, Griffin J, Grusing S, Brodt E. Noninvasive Treatments for Low Back Pain. Comparative Effectiveness Review No. 169. (Prepared by the Pacific Northwest Evidence-based Practice Center under Contract No. 290-2012-00014-I.) AHRQ Publication No. 16-EHC004-EF. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; February 2016.

[4] Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Shin B, Vickers A, White AR. Acupuncture for the prevention of tension-type headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD007587. DOI: 10.1002/14651858.CD007587.pub2

[5] Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Vertosick EA., Vickers A, White AR. Acupuncture for the prevention of episodic migraine. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD001218. DOI: 10.1002/14651858.CD001218.pub3

[6] MacPherson H. et al, Alexander technique lessons or Acupuncture sessions for persons with chronic neck pain: A randomized trial. Ann. Intern. Med. 2015 Nov 3;163(9):653-62.

[7] Yuan, Q.-l. et al. Acupuncture for musculoskeletal pain: A meta-analysis and metaregression of sham-controlled randomized clinical trials. Sci. Rep. 6, 30675; doi: 10.1038/srep30675 (2016).

[8] Rooij, de A. Multidisciplinary rehabilitation treatment in chronic widespread pain: prediction and mechanisms of treatment outcome. Amsterdam: Vrije Universiteit 2014; http://hdl.handle.net/1871/51600

[9] MacPherson H, Newbronner L, Chamberlain R, Richmond SJ, Lansdown H, Perren S, et al. Practitioner Perspectives on Strategies to Promote Longer-Term Benefits of Acupuncture or Counselling for Depression: A Qualitative Study. PLoS ONE 2014; 9(9): e104077. doi:10.1371/journal.pone.0104077

[10] McPherson H. et al. Acupuncture and counseling for depression in primary care: a randomized controlled trial. PLoS Med. 2013;10(9):e1001518. doi: 10.1371/journal.pmed.1001518.

[11] Hopton A., MacPherson H., Keding A., Morley S. Acupuncture, counseling or usual care for depression and comorbid pain: secondary analysis of a randomized controlled trial. BMJ Open 2014;4:e004964 doi:10.1136/bmjopen-2014-004964

[12] Thijs K. De invloed van pijncoping op de levenskwaliteit van patiënten met chronische pijn. UvG 2003-2004

2017-12-20T12:45:21+00:00 september 26th, 2016|Categorieën: Acupunctuur|Tags: , |